Privacy  
In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruikmaakt van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

iDesi Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of website, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen onder meer zijn: voor- en achternaam, organisatie, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over je activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat-type en bankrekeningnummer.

Doelen van verwerking persoonsgegevens

iDesi Media verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: de levering van diensten, inning en betaling van facturen en marketing.

iDesi Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

iDesi Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht of strikt noodzakelijke is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

iDesi Media verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. iDesi Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

iDesi Media neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gebruik van cookies

iDesi Media gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. iDesi Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden voor verwerking geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie, verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door iDesi Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@idesimedia.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op je verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens

iDesi Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contact

Alle vragen over de bescherming van jouw gegevens en privacy kun je stellen aan:

iDesi Media
Crouweldijk 52
3544 MX Utrecht

E-mail: info@idesimedia.nl

FOLLOW US