Steunpunt GGZ Utrecht

GGZ Utrecht  

Het Steunpunt GGZ Utrecht versterkt de eigen regie van mensen met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen in de regio midden westelijk Utrecht. Zij werken met hun cliënten aan versterking van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en acceptatie. Ervaringsdeskundigheid en aansluiting bij de leefwereld van cliënten, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid en laagdrempeligheid zijn centrale waarden in hun werk.